Suojanaamarin tiiviystestaus PortaCount 8040 -laitteella 15 minuutissa

Testaukseen käytetään laitteen tietokoneohjelmassa olevaa Health and Safety Executiven (HSE) ohjelmaa. Testi kestää noin 10-15 minuuttia.

Ennen testiä suojanaamarin sisänaamariin viedään välikappaleen kautta näytteenottoletku P3-suodatin kiinnitetään mittausvälikappaleeseen.

Testattava pukee naamarin ja antaa sen asettua kasvoilleen muutaman minuutin. Testaaja käy läpi testin liikesarjan testattavan kanssa.

Testissä mitataan hiukkaspitoisuutta suojaimen ulko- ja sisäpuolelta, kun suojanaamarin käyttäjä tekee liikesarjan:

  1. Normaali hengitys. Seistään puhumatta ja rauhallisesti hengitellen.
  2. Syvä hengitys. Hengitetään hitaasti ja rauhallisesti syvään kuin olisi nousemassa mäkeä ylös.
  3. Pää sivulta sivulle. Käännellään päätä hitaasti sivulta sivulle. Liike pysähtyy lyhyesti ääriasennoissa katse oikealla ja vasemmalla.
  4. Pää ylös ja alas. Käännellään päätä hitaasti ylös ja alas. Ääriasennoissa katsotaan lattiaa ja kattoa.
  5. Vartalon taivutus. Kumarretaan rauhallisesti syvään ja takaisin pystyyn. Vältetään aivan ääriasentoa.
  6. Kuuluva puhe. Luetaan annettua tekstiä hitaasti ja kuuluvalla äänellä aivan kuin puhuttaisiin vieressä olevalle henkilölle. Jos lukeminen ei ole mahdollista, puhutaan silti aivan jatkuvasti.
  7. Normaali hengitys. Seistään paikallaan rauhallisesti hengitellen.

Ympäristön riittävä hiukkaspitoisuus varmistetaan ennen testejä ja aina, kun olosuhteissa on muutoksia. Kun tiiviyskertoimen hyväksymis- raja on 1000, sopiva ympäristön hiukkasten vähimmäispitoisuus on 4000 1/cm3 epävarmuuden pienentämiseksi. Testilaitteen vaatima 1000 on optimoitu pienemmille suojauskertoimille. Yleensä testissä on käytettävä suolahiukkasgeneraattoria. Testaustilaksi käy pieni huone, ja jossa ei ole voimakasta ilmastointia tai suurien ilmavirtojen lähteitä. Tilaksi voidaan rakentaa noin 1 x 1 x 2,1 m3 teltta, jonka yläosaan jätetään rako lämmön ja hiilidioksidin kertymisen estämiseksi. Hiukkasgeneraattori asetetaan lattialle pienen matkan päähään testattavasta - teltan sisään, jos teltta on käytössä.

© Työterveyslaitos