Henkilökohtaisten hengityssuojaimien tiiviys tulee mitata kerran vuodessa

Asbestipurkutöissä hengityksensuojaimen on oltava hyvin tehokas, jotta se estäisi asbestisairaudet. Suojain ei puhaltimesta tai paineilmasta huolimatta ole riittävän tehokas, ellei suojanaamari istu tiiviisti kasvoilla. Lakisääteinen tiiviystesti on välttämätön suojaustehon varmistamiseksi.
Uuden hengityksensuojaimen tiiviys on tarkistettava ennen käyttöä. Lisäksi hengityksensuojaimen tiiviys on varmistettava suojaimen sisäpuolelta työntekijän hengitysilmasta tehtävällä testillä vähintään kerran vuodessa.

Tiiviysmittaukset nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti

Suoritamme suojainten tiiviysmittaukset nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Mittaus kestää noin 15 minuuttia ja testausselosteen saa heti. Tulemme tarvittaessa tekemään mittaukset asiakkaan toimipisteeseen tai työmaalle. Mittauksen suorittaa koulutettu, suojainasiantuntija-pätevyyden testaaja.